Grand Electro Technocom
Компаний тухай

Тус компани нь :

 • Монгол Улсын зөвлөх инженер
 • Гидрогеологич инженер
 • Геологич инженер
 • Өрмийн мастер
 • МУ-н мэргэшсэн төсөвчин

зэрэг 4-20 жилийн ажлын туршлагатай нийт 20-иод ажилчидтай чадварлаг баг ажиллаж байна.

дэлгэрэнгүй унших
Үйл ажиллагааны чиглэл

Гранд дриллинг

 • Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах, засварлах
 • Усны эрэл хайгуул, судалгааны ажил хийх, нөөц тогтоох
 • Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, хийж гүйцэтгэх
 • Газар тариалангийн услалтын систем байгуулах
дэлгэрэнгүй унших
Бүтээн байгуулалт

2009 онд

 • Чех улсын Засгийн газрын тусламжийн хүрээнд Сүхбаатар аймагт 15 худаг
 • Төв аймагт 15 худаг
 • Дундговь аймагт 7 худаг
 • Улаанбаатар хотод 15 худаг
дэлгэрэнгүй унших