Grand Electro Technocom
Компаний тухай

Танилцуулга

ГРАНД ЭЛЕКТРО ТЕХНОКОМ ХХК нь 2007 онд байгуулагдсан үндэсний компани юм. 2008 оноос инженерийн хийцтэй уст цэг гаргах, барилга байгууламж барих тусгай зөвшөөрөл авч үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Манай компанийн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилчид орчин үеийн шилдэг техник, технологиор дараахь чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулж байна.

 • Геологи хайгуулын өрөмдлөг хийх
 • Тэсэлгээний өрөмдлөг хийх
 • Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах, засварлах
 • Усны эрэл хайгуул судалгааны ажил хийх, нөөц тогтоох
 • Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулах
 • Газар тариалангийн услалтын систем байгуулах
 • Газрын гүний халаалтын систем байгуулах /Geothermal heating system/
дэлгэрэнгүй унших
Үйл ажиллагааны чиглэл

Гранд дриллинг

 • Инженерийн хийцтэй гүний худаг гаргах, засварлах
 • Усны эрэл хайгуул, судалгааны ажил хийх, нөөц тогтоох
 • Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, хийж гүйцэтгэх
 • Газар тариалангийн услалтын систем байгуулах
дэлгэрэнгүй унших
Бүтээн байгуулалт

2009 онд

 • Чех улсын Засгийн газрын тусламжийн хүрээнд Сүхбаатар аймагт инженерийн хийцтэй 15 худаг
 • Төв аймагт инженерийн хийцтэй 15 худаг
 • Дорнод аймагт үйлдвэрлэлийн зориулалттай 3 худаг
 • Улаанбаатар хотод инженерийн хийцтэй 14 худаг
дэлгэрэнгүй унших